SIJAINTINNE.

P??tuotteet

left_pic.jpg

qr.jpg

Kulttuuri

Tullatoimeenjaomaksuaulkomaalaistenydinarvot ; Kunnioitayksil??, Pid?suuressaarvossaasiakasta, Ty?skentelytiimihenkisestijatulossuuntautuneesti.


1、Kunnioitayksil??

Tulkinta:
Kunnioitaerilaisuuksiajaavoimuutta;
Tosiasiassatiedot  ,suhtautumallaasioihin , eihenkil?ihin;
Omakohtainenaloitekykymme ,antaajokaisenvoidaoivaltaael?m?mmearvot!


2、Asiakkaanarvostus

Tulkinta:
Asiakkaatovatruuanjavaatetuksenalkuper?;
Asiakkaat on tehtyliikkumaantehdynsijaan;
Ulkomaalaistenluomisenarvoasiakkaaile on jokaisenteht?v?;
Asiakkaanarvo on valtamerenel?m?;
Asiakkaanarvo on kaikkimeid?ntoiminnankehityst?, asiakastyytyv?isyys on kriteerin?testatessatulokset !


3、Ty?skentelytiimihenkisesti

Tulkinta:
Uhraamisenhenki --- eihenkil?kohtaistamielenkiintoa,  ei ole mit??nvoimakastahtoistatiimi?
Yhteisty? --- toimiayhdess?ty?skennelless?
Kilpailu --- Saadaaikaantehokkuutta
Kiitollisuus --- ?l?maksapyynn?nperusteella; Kaikkituleerakkaudesta


4、Tulossuuntautunut

Tulkinta:
Asiakkaallekysyyopastuksena ,laadunhallintaj?rjestelm?npohjalta , tulosorientoituneentoimeenpanevantiimivakuudeksi, pyrkimyksen?saavuttaanollavirhelaatup??m??r?n?.